1Đăng nhập bằng Riot ID hoặc tên người dùng

Bạn cần phải đăng nhập

2Chọn gói
Gói 110 Wild Cores
Gói 275 Wild Cores
Gói 555 Wild Cores
Gói 1130 Wild Cores
Gói 2895 Wild Cores
Gói 6025 Wild Cores
3Cách thanh toán

Quà tặng

ZaloPay

Thẻ Zing

Ngân hàng

Credit

4Xác nhận thông tin